Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt

 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

In de akte zorgdragen voor deze overdracht van de schuld of vordering
Overdracht aandelen - In de akte zorgdragen voor deze overdracht van de schuld of vordering. Zorgdragen voor erkenning van de levering door de vennootschap. Ze vinden de correctie een tijdelijk fenomeen en zien juist meer kansen op de aandelenmarkt... meer

De gemeente heeft dit recht soms, in het belang van de ruimtelijke ordening
Belastingvrije som - Brengen sommige banken in rekening wanneer u afziet van een hypotheek terwijl u de offerte eerder had geaccepteerd. Informatie is ook via de Belasting Telefoon te verkrijgen, tel... meer

De aankoop van een woning brengt verschillende soorten kosten met zich mee
Aftrekbare kosten - Diverse kosten van de eigen woning zijn aftrekbaar, onder andere onderhoudskosten en hypotheekrente. De overheid introduceert een tijdelijke maatregel voor de aftrek van groot onderhoud en schilderwerk... meer

Hier kunt u zich inschrijven voor de Nieuwsbrief Regering
Regering - De Britse regering ontkent dat het maandag in het geheim een gesprek heeft met de defensietop over de gevolgen van een militaire aanval op Iran. Er is 4,5 miljard euro gereserveerd om de bereikbaarheid over de weg te verbeteren... meer


Brein pak je niet aan als individu maar met een tegenhangige organisatie.

Particuliere Organisatie

Over welk recht zwaarder weegt, loopt momenteel een andere zaak bij de rechter. Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. Ook vinden veel afgestudeerden werk bij landelijke, provinciale en gemeentelijke diensten op het gebied van ruimtelijke ordening, stedenbouw, groenbeheer en milieu. Overheidsbeleid stond toen nog in de kinderschoenen. Ze worden slechts op de vingers getikt dat het niet mag en daar houdt het vaak ook bij op. Het downloaden van auteursrechtelijk beschermd werk maakt in principe ook inbreuk op het auteursrecht van de maker. De fracties van PvdA, SP, GroenLinks en ChristenUnie zetten hun aanval op staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen Verkeer stop. De emigrant die voor 1861 wil emigreren is volledig op zichzelf aangewezen. De oppositie ziet ervan af om de Tweede Kamer voor een spoeddebat over de NS-dienstregeling 2007 terug te roepen van reces. Er komt 95 miljoen euro extra beschikbaar om de knelpunten op te lossen. Staatssecretaris Schultz van Haegen Verkeer en Waterstaat, VVD heeft gehandeld in strijd met de belofte van de minister-president om tot de verkiezingen geen onomkeerbare besluiten te nemen. De fracties van PvdA, SP, GroenLinks en ChristenUnie leggen staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen Verkeer niet langer het vuur na aan de schenen.

Zou wel jammer zijn als dit niet voor de rechter komt. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk zijn. Brein maakt genoeg fouten om aangepakt te worden maar dit gebeurt gewoon niet. Op het hoofdkantoor sprak het SP-Kamerlid onder meer met Nanno Aukus en Ilse Wilcek van de afdeling Public Affairs. Staatssecretaris Schultz van Haegen Verkeer en Waterstaat, VVD heeft in een brief aan de Tweede Kamer haar spijt betuigd over de gang van zaken rond de nieuwe dienstregeling van de NS. De verkeerscommissie wil voorkomen dat staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen haar goedkeuring geeft aan de plannen. De openbaarheid van overheidsarchieven is geregeld in de Wet openbaarheid van bestuur en in de Archiefwet.

En dan nog maar niet denken aan de dag dat de belangenvereniging van pedofielen zijn macht gaat gebruiken. En dan moesten ze wel met zijn drieŽn zijn en ieder een sleutel meebrengen. Dit fonds zou gevoed moeten worden door hogere boetes voor winkeldieven. Ik denk dat velen de stichting brein onderhand ver de strot uitkomt. Wat is de volgende stap?? De milieubeweging die mijn kenteken gaat natrekken om me te vervolgen als ik te hard langs een weiland rijd?? Dat laatste is ook strafbaar, de milieubeweging is ook een belangenclub. De getroffen bevolking wordt zoveel mogelijk actief bij het project be.

Als ik mensen zomaar met vage informatie ga aanklagen wordt ik vanzelf ook aangepakt en aangeklaagd. Volgens mij is dit tegen de wet, en kunnen de gegevens ook niet gebruikt worden in een rechtzaak. Hij vertelde mij daarover en ik blijf er steeds maar aan denken. Heemschut komt op voor het behoud van cultureel erfgoed.