Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt
  


 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

Deze documenten worden ook periodiek gepubliceerd in nl
Verzekeringen nl - Deze documenten worden ook periodiek gepubliceerd in nl. Trikeverhuur en verkoop, gespecialiseerd in reparatie en onderhoud. Wij bieden u uitstekende verzekeringen die aansluiten bij ... meer

De aanvraag wordt altijd beoordeeld als blanco krediet aanvraag
Woz krediet - Het Rentekrediet is een product dat erg veel op een Doorlopend Krediet lijkt. Wat zou het toch leuk zijn om een geldboompje in de tuin te hebben. In het eerste geval is de rente niet aftrekbaar; wel verlaagt de schuld van een consumptief krediet het vermogen in box 3 en daarmee de belasting die de cliŽnt in deze box betaalt... meer

Politie Limburg-Noord is het eerste korps dat deze dienst officieel via www
Aangifte politie - Vergeet niet dat de gemiddelde blauwpet niet weet waar het over gaat. Heeft uitsluitend het korps Haaglanden onder de gesignaleerde problemen te leiden of doen deze problemen zich bij korpsen voor? Zo ja, welke korpsen zijn dat dan?4... meer

Als revisiebedrijf hebben we alle specialismen in huis, waardoor we de revisie van iederemotor in eigen beheer kunnen uitvoeren
Wegenbelasting motor - Als revisiebedrijf hebben we alle specialismen in huis, waardoor we de revisie van iederemotor in eigen beheer kunnen uitvoeren. Zoals in deel drie al gezegd was kan nu begonnen worden met het schoonmaken van het blok... meer


Bootbewoners zullen door erfpacht dezelfde rechten krijgen als huisbewoners.

Erfpacht

De Gemeente wil, volgens de conceptnota, precarioverhoging en erfpacht invoeren voor alle bestaande en toekomstige ligplaatsen. Amsterdam laat een ark bouwen en bied hem vervolgens op 19 juni. Als je onder erfpacht valt mag je tuinen en terrassen aanleggen rondom je boot. Hier volgt een ware geschiedenis, schokkend voor de belastingbetalers en wellicht zeer interessant voor leden van gemeenteraden, provinciale staten en het parlement. In 1970 verkocht de burger uit Papagaailaan 40, Den Haag, zijn huismet zijn erfpachtrechten op de grond aan een andere burger. Bij de meeste gemeenten is dit in het verleden al gebeurd, andere gemeenten zijn recent op deze vormen van uitgifte van onroerende zaken overgegaan. Nu geen erfpachtcontract voor een woonschip te ondertekenen. De voorwaarden in het erfpachtcontract zijn belabberd, misleidend en kunnen grote gevolgen hebben.

Een ligplaats kost de Gemeente zoveel geld dat ze wel erfpacht moeten invoeren. Onjuist De verwachting is dat de Gemeente door gebruik te maken van een strengere regelgeving juist gaat proberen af te komen van een flink aantal ligplaatsen en daarmee de lijn der afgelopen jaren doorzet, tegen alle eerdere beloften in. Verkoopt de burger zijn huis aan een andere burger, dan worden de erfpachtrechten en -plichten meeverkocht. Als ik om die grond te kunnen kopen, geld zou moeten lenen, dan moet ik elk jaar f 200 rente betalen. Het is, volgens de conceptnota, juist de bedoeling dat er in de hele stad erfpacht zal worden ingevoerd. Het contract kan worden ingetrokken omdat de voorwaarden niet worden nagekomen. Onjuist Net als rioolaansluiting heeft bodemreiniging niets te maken met erfpacht. Erfpacht kan worden gefinancierd, ook voor mensen die een Sociale Dienst uitkering hebben. Alteveer en de gemeente Arnhem is in een impasse geraakt.

Koopwoning en erfpacht U koopt een woning in Amsterdam. En dan was niemand bereid geweest voor die grond een halve ton bij een particulier op tafel te leggen. Bootbewoners zullen door erfpacht dezelfde rechten krijgen als huisbewoners. Als ik die grond koop met mijn eigen spaargeld, dan mis ik elk jaar f 200 rente. Als de woning die u op het oog heeft niet op eigen grond staat, betaalt u in de regel erfpacht. Dit script zorgt voor een juiste weergave van het kruimel pad. Dit verhaal berust op het lopend erfpachtcontract tussen de gemeente 's-Gravenhage en D. Veel gemeenten in Nederland maken gebruik van het erfpachtrecht en het opstalrecht.

Erfpacht is aftrekbaar van de Inkomsten Belasting en dus voordeliger. Woonbootbewoners speculeren met geld uit de Algemene Middelen. Het gaat hier over de invoer van erfpacht voor woonboten in Amsterdam. Dan moet de nieuwe grondgebruiker voortaan f 200 per jaar aan de gemeente betalen. Het is logisch en terecht dat de Gemeente erfpacht invoert, want de woonboten leveren tegenwoordig veel meer op, dus mag de Gemeente een graantje meepikken van die hoge opbrengsten. Men kon er zo voor zorgen dat het kopen van een huis voor een grotere groep was weggelegd. Het zal wel zo kunnen zijn dat bootbewoners middels het erfpachtcontract verplicht worden hun bodem schoon te houden. Onjuist Alles wat nu niet mag, mag onder erfpacht ook niet en zal nog strenger kunnen worden afgestraft. Ook uitgifte, wijzigingen, splitsingen, samenvoegingen, conversies en afkoop behoren tot het dagelijkse werk van de adviseurs van Metafoor.