Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt

 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

Als u niet heeft voldaan aan deze eis, dan wordt de WWIK-uitkering beŽindigd
Boekhouding Inkomsten Uit Overige Werkzaamheden - De heer A en mevrouw B wonen al een aantal jaren ongehuwd samen. Werkwijze, werkuren en tarief kunnen zij in onderling overleg overeenkomen. Zij kopen ieder voor de helft een woonbedrijfspand... meer

De verhuurder is niet verplicht rente over de waarborgsom te betalen
Waarborgsom - Bij de verhuur van woningen wordt vaak een waarborgsom gevraagd. Bovenstaande regels gelden ook voor geliberaliseerde woningen. Elk stuk gereedschap kent een waarborgsom die vooraf dient te worden betaald... meer

Aan de Diaconie van de Hervormde Gemeente te Markelo eene som van vijftig gulden aan contanten, vrij van successierechten
Aangifte successierechten - Altjen Hagens gebooren den 10 january, gedoop den 4 february. Hij zou gevlucht zijn en enkele maanden ondergedoken zijn geweest bij de Visker aan de Visscherdijk in het Markelerbroek... meer

Prijs in overleg en is afhankelijk van lengte en gewicht van het project
Prefabbouw Prijs - Prijs in overleg en is afhankelijk van lengte en gewicht van het project. De Koper betaalt de verzendkosten, tenzij anders overeen gekomen. Indien u beschikt over een tekening of foto's van uw woning, is het mogelijk om aan de hand daarvan een nagenoeg exacte prijsopgave te doen, zie onderstaand voorbeeld... meer


Bij uitvoercode 01794 en 01795 wordt de (maximum) grondslag gepresenteerd waarover de premie van uitvoercode 01796 is berekend.

Premie Zvw

Bij uitvoercode 01794 en 01795 wordt de maximum grondslag gepresenteerd waarover de premie van uitvoercode 01796 is berekend. Een aantal nieuwe gegevens hebben wel invloed op de loonberekeningen. Voor deze gepensioneerden wordt in december een correctie uitgevoerd. De collectieve verzekering kan in dit geval ook doorlopen na aanvang pensioen. De invoercode mag met terugwerkende kracht worden vastgelegd. Als er sprake is van een personeelslening dient u zelf de waarde1 of 2 vastleggen, omdat de Rokin Groep dit gegeven niet kan afleiden. Een paar slimmerikken hebben wat research gedaan en zo goed als bewezen dat t een vette faker is. Allemaal oplichters die misbruik maken van de goedgelovigheid en soms zelfs het leed van anderen. Aan deze herrekening zijn voor u geen kosten verbonden. Deze accu's zijn dan ook ongeschikt als verbruiksaccu. Betrokkenen zijn over de correctie schriftelijk ge√Įnformeerd zie het kader rechts om de brief te downloaden en om een voorbeeld van de correctie te downloaden. Tijdens de zomervakantie van het primair onderwijs regio noord is de telefonische bereikbaarheid van het Onderwijsbureau gewijzigd.

Medewerkers op wie de vertrekregeling voor ouderen medewerkers VROMvan toepassing is. De correctie zal ook in de volgende jaren in december worden uitgevoerd indien in die jaren nog een betaling plaats vindt en op het betalingsmoment nog niet de leeftijd van 65 jaar is bereikt. Voor werknemers waarvoor geen wettelijk verplichte werkgeversbijdrage van toepassing is geldt het bijzonder tarief, ook wel het verlaagd tarief genoemd. Het gebruteerde bedrag is Belastbaar loon, SV-loon. Een aantal nieuwe gegevens is alleen ter registratie en hebben geen invloed op de loonberekeningen.

Alleen als u ten onrechte heeft opgegeven dat de werknemer anoniem is, mag u wel met terugwerkende kracht herrekenen. Tevens is gebleken dat de tabel achter dit veld niet juist is. De kosten van medische zorg in het woonland komen ten laste van Nederland. Het ingevoerde bedrag zal programmatisch gebruteerd worden.