Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt

 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

Ook heb ik geen Belgische papieren bij de bromfiets
Bromfiets schouwen - Ik heb na 1 september een nieuwe bromfiets gekocht. Neem eens een kijkje in onze showroom, of bekijk nu direct ons aanbod in nieuwe en gebruikte scooters en brommers. Alle bromfietsen die minstens 25 jaar oud zijn en waarbij debestuurder aantoonbaar beschikt over een ander motorvoertuig voor dagelijks gebruik... meer

Pas in het vijfde jaar wordt wel naar een gemiddelde inkomen gekeken
Belastbaar inkomen - Aftrekposten die rechtstreeks te maken hebben met inkomsten in een box, verminderen het inkomen in die box. Als u een lening bent aangegaan voor de aanschaf van de eigen woning, kunt u de betaalde rente aftrekken van de inkomsten uit de woning... meer

Daarnaast beschikt het kadaster ook over bijzondere fotocollecties
Kadaster - Voor het Kadaster geldt, net als voor de GBA, dat het eigenlijk al werkt als een basisregistratie. Per sectie zijn de percelen telkens vanaf 1 genummerd. Verder zorgt u ervoor dat het Kadaster een bewijsstuk krijgt, waaruit blijkt dat voornoemd persoon bevoegd is om als notaris, dan wel waarnemend notaris op te treden... meer

Bereken hoeveel wegenbelasting u per jaar moet betalen voor uw auto
Bereken wegenbelasting - .. meer


Bij een verhuizing kan soms de lagere dagrente van de lopende hypotheek worden `meegenomen naar de nieuw af te sluiten hypotheek op het nieuwe huis.

Dagrente

Datum, aan het einde van de rentevaste periode, waarop de hypotheekrente wordt aangepast aan de dagrente. De tijdsduur meestal berekend in aantal maanden dat u een lening moet terugbetalen. Als de dagrente lager is dan de rente waartegen een hypotheek is afgesloten, kan het aantrekkelijk zijn een nieuwe hypotheek af te sluiten tegen die lagere rente. Rendementscijfer waarbij alleen naar de rente wordt gekeken en de overige kosten bijvoorbeeld fiscus en verzekering buiten beschouwing blijven. Bij een verhuizing kan soms de lagere dagrente van de lopende hypotheek worden `meegenomen naar de nieuw af te sluiten hypotheek op het nieuwe huis.

Dit is het geval als u uw lening of hypotheek onderbrengt bij een andere geldgever, maar ook als u, tegen betaling van boeterente, de hypotheek oversluit naar de lagere dagrente. Eigen geld dat u bijvoorbeeld heeft geworven door te sparen of doordat u geld heeft overgehouden uit de verkoop van uw vorige woning. Over het bedrag dat u in depot heeft staan, ontvangt u rente. Boekhoudkundige verwerking van waardevermindering van kapitaalgoederen. Bij de effectieve rente speelt dan met name de afsluitprovisie en de betaalfrequentie per maand of per kwartaal een rol. Hierbij houdt hij rekening met de fiscale eisen die de fiscus stelt. De periodieke bijvoorbeeld jaarlijkse kosten van de erfpacht. Degene die de lening verstrekt en het onderpand de hypotheek ontvangt, ofwel de bank of verzekeraar. De bankhypotheek is tegenwoordig verreweg de meest gehanteerde inschrijvingsvorm.

De maandlasten van uw hypotheek waarbij nog geen rekening is gehouden met de fiscale aftrekbaarheid van de hypotheekrente. Rente die geldt voor nieuwe leningen, waarbij geen rekening wordt gehouden met eventuele kortingen die u of uw tussenpersoon weet te bedingen. Dit depot ontstaat door een bepaalde som die u stort bij de geldverstrekker. Het belastingtarief dat u over de top van uw inkomen betaalt. Machtiging die u verleent aan een bedrijf of dienstverlener om een verschuldigd bedrag automatisch van uw rekening te incasseren.

Verschil tussen de waarde van uw woning en de hypotheek die hierop rust. Alle hypotheekrente tarieven van alle geldverstrekkers banken en verzekeraars in Nederland voor een hypotheek lening. Sommige financiers gebruiken hierbij soepele voorwaarden, andere hebben ongunstige boeteclausules. Wilt u profiteren van onze laagste rentetarieven? Klik voor een vrijblijvend hypotheekvoorstel. We spreken in twee situaties sprake van oversluiten. Een maatstaf hiervoor is de ontwikkeling van de index van de consumptieprijzen. Bij een doorlopend krediet spreken we over een theoretische looptijd. Als de hypotheekrente fiscaal aftrekbaar is, geldt dat ook voor de boeterente die u in rekening wordt gebracht.

Instelling die een pot met geld beheert die door deelnemers bijeengebracht is, en die dit geld overeenkomstig een bepaalde doelstelling belegt. Hoe langer de rentevaste periode, des te hoger de rente. Systeem waarbij u en uw partner onderling bijtellingen en aftrekposten kunnen verdelen. Situatie waarin het algemene landelijke prijspeil stijgt en leidt tot waardevermindering van het geld. Kosten die een geldgever periodiek bijvoorbeeld maandelijks in rekening brengt voor het ter beschikking stellen van een som geld.