Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt
  


 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

In dit artikel wordt uitgelegd wat omzetbelasting is
Belasting invullen - Nibud geeft duidelijk aan hoe het zit met belastingaftrek voor ziektekosten. Blijven uw buitengewone uitgaven onder de drempel, dan kunt u dus niets aftrekken. Hiernaast zijn er nog persoonsgebonden aftrekposten... meer

Direct na constatering dient u aangifte te doen bij de politie
Aangifte formulier - Bij parkeerschades waarbij de tegenpartij niet bekend is moet er te allen tijde aangifte gedaan worden bij de politie. Het is niet uitgesloten dat de ingevulde gegevens tijdens verzending worden gelezen door onbevoegden... meer

De kosten van vergrijzing houden niet op bij de AOW
Aow uitkeringen - De kosten van vergrijzing houden niet op bij de AOW. De lezer zal niet snel van zijn stoel vallen als hij deze algemene bevindingen aanhoort. Voor Nederland betekent dit niet alleen dat de schuld verdwijnt... meer

Nationale Auto Pas NAP is een database met kilometerstanden van auto's
Waarde auto - Nationale Auto Pas NAP is een database met kilometerstanden van auto's. De maximumbreedte voor de kolom is de grootste maximumbreedte van de cellen in die kolom, of indien die groter is, de opgegeven breedte voor de kolom... meer


Bij deze verzekering worden kosten in rekening gebracht.

Overlijden Verzekering

Voor sommigen kan het inkomen na het aflopen van de WNU-uitkering zelfs dalen tot het sociaal minimum. Mogelijk aan het einde van de looptijd de waarde van de uitkering niet voldoende is om uw hypotheek af te lossen. De financiŽle gevolgen kunt u beperken door de Ongevallen Polis af te sluiten. Kom je er niet uit met al die kleine lettertjes, vraag dan onafhankelijk advies. Het Europa Fonds, dat belegt in Europese aandelen van succesvolle ondernemingen in alle belangrijke sectoren. De hoogte van het bedrag en de looptijd bepaalt u zelf. Het accent ligt daarbij op aandelen van bedrijven met een regelmatige winstgroei. Indien u dit heeft verzekerd, is het bedrag vermeld op het pensioenoverzicht dat u jaarlijks ontvangt. Het Wereld Fonds, waar wereldwijd wordt belegd in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen. Deze eindwaarde is altijd gelijk aan de hypotheeksom die tegenover de spaarhypotheek staat. Sommige verzekeraars hanteren andere normen dan andere.

Het is mogelijk om extra partnerpensioen te verzekeren. Het Mix Fonds, een uitgelezen mix van internationale aandelen, euro-obligaties en vastgoed. Aldus vastgesteld in de vergadering van het College van Bestuur d. Het Obligatiefonds, een belegging in obligaties uitsluitend genoteerd in euro's. Wij gaan er nu vanuit dat alleen wij een keuze maken vanuit zekerheid, maar de geldverstrekker doet dit ook. FranchiseVoordat het pensioen wordt berekend, wordt een vermindering op het inkomen toegepast, omdat men tevens recht heeft op een AOW-pensioen. Stel, je gaat meer verdienen dan de ziekenfondsgrens. Vanuit fiscaal oogpunt wordt een duur van minimaal 15 jaar geadviseerd. Daarnaast kan er sprake zijn van een Anw-uitkering van de overheid. Wie als nabestaande geen recht op een Anw-uitkering heeft of een korting op die uitkering krijgt, heeft te maken met het zogenoemde Anw-hiaat. Het Geldmarkt Fonds, dat zeer solide belegt in euro-deposito's met een uiterst gering risicoprofiel. Bij een ongunstig koersverloop uw inleg geheel of ten dele verloren kan gaan. De exacte uitkering is afhankelijk van de mate van invaliditeit.