Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt
  


 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

Ruim de helft van alle verzekerden die vorig jaar in het ziekenfonds zaten, krijgt geld terug van de zogeheten no-claim
Liberaal ziekenfonds - Ruim de helft van alle verzekerden die vorig jaar in het ziekenfonds zaten, krijgt geld terug van de zogeheten no-claim. Inzamelingsaktie slachtoffers zeebeving alleen goederen ... meer

Analisten vermoedden dat het om een bestensorder ging
Bestensorder - Analisten vermoedden dat het om een bestensorder ging. Index Graadmeter van Wall Street, gebaseerd op 30 grote fondsen. En profiteren daarmee van risicospreiding, deskundig beheer en lage kosten... meer

Voorlopige Aanslag is niet overeenkomstig de schatting aangepast
Aanslag belastingdienst - In geschil is of de aanslag terecht is opgelegd, meer in het bijzonder of verweerder bevoegd was de bij de voorlopige aanslag ten onrechte uitgekeerde heffingskorting te verrekenen met de definitieve aanslag... meer

Omdat de premies niet genoeg meer opbrengen, wordt nog 20 procent van de AOW-uitkeringen betaald uit de algemene middelen, oftewel de schatkist
Aow premie - Ouderen moeten in de toekomst wel kunnen kiezen voor een hogere aow-leeftijd in ruil voor een hogere aow-uitkering. Bezuinigen! Privatiseren! Spaarfondsen! Terwijl het allemaal nergens voor nodig is... meer


Betalen gemeentebelasting Op het aanslagbiljet staan twee vervaldagen.

Betalen gemeentebelasting Op het aanslagbiljet staan twee vervaldagen. Er is inmiddels een onderscheid tussen de vervoerder die de treinen exploiteert en de beheerder van het railnet. Bestaande spoorlijn ondertunnelen? Er is toch sprake van een mogelijk nieuwe lijn door het Reestdal? Of een verlegging van de huidige lijn maar dan door het Reestdal? Een tunnel moet kunnen. De landschappelijke waarde van het Reestdal is zonder meer hoger te noemen dan het stukje Groene Hart dat wordt ondertunneld. In de beschikking wordt de waarde van een object uw huis voor vier jaar vastgesteld.

De gemeente, de politie en welzijnsstichting de Schoor hebben afspraken gemaakt om overlast en hinderlijk gedrag op de nieuwe skatebaan in Almere Buiten structureel tegen te gaan. In het volgende document staan de gevolgen van deze keuzes duidelijk op een rij. Dit is het enige moment waarop u bezwaar kunt maken tegen de hoogte. Ik vind dat wij onze mening niet onder stoelen of banken moeten steken. Verder geeft het taxatieverslag inzicht in de aansluiting op de markt. De mensen missen wel een stuk van het mooie landschap als ze onder de grond doorrazen.

Almere blijft hiermee de achtste stad van Nederland. Wanneer een medewerker niet naar behoren functioneert dan kan dit ertoe leiden dat de werknemer uiteindelijk het ontslag van deze medewerker aanvraagt. Enkele jaren geleden heb ik als projectleider veel gedaan in railvervoer, o. Als men zoals velen in Den Haag zeggen en zinloze tunnel boort onder het Groene Hart moeten wij de hele meute bewegen voor een tunnel zoals jij voorstelt. Die geven aan wanneer de eerste en de tweede termijn bij de gemeente binnen moeten zijn. Maar als de omliggende gemeenten, de provincie en Den Haag het zien zitten moeten we van goede huize komen om dit niet te laten doorgaan.

InformatieInformatie kan worden verkregen bij de afdeling FinanciŽn, bereikbaar onder telefoon nummer 013 5086666. Externe instanties Geen Vervolgacties Geen Openbaarheid van Informatie. Wanneer? Er zijn geen verdere voorwaarden aan de aanvraag verbonden. Een paar zaker met betrekking tot de tunnelvariant in het Reestdal die, denk ik, van belang zijn. Wil een dergelijke oplossing het miste overlast bezorgen dan moet die verdwijnen in een tunnel.