Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt
  


 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

Wij zijn aangesloten bij het Klachteninstituut Verzekeringen
Allianz verzekeringen - Wij zijn aangesloten bij het Klachteninstituut Verzekeringen. Het desbetreffende personeel heeft enkele klanten te vroeg ingelicht over een uitgifte van een obligatie. Heeft u een nieuwstip of een mooie nieuwsfoto? Mail RTLNieuws... meer

Dit ontslagverbod kan slechts in uitzonderlijke gevallen doorbroken worden
Wao ontslag - De in dit artikel opgenomen opzegverboden zijn niet van toepassing in geval de werknemer schriftelijk instemt met het ontslag. Vooral voor huizenbezitters biedt een dergelijke verzekering extra zekerheid... meer

Uw netto maandlast berekenen we graag geheel vrijblijvend voor u
Autoverzekering berekenen - Om een goedkope autoverzekering te vinden kunt u hier autoverzekeringen vergelijken endesgewenst een autoverzekering online afsluiten. In het huidige klimaat is een optimale hypotheek welke aansluit op uw persoonlijke wensen, quarisico en maandlasten, een belegging waar veel mensen te weinig aandacht aan besteden... meer

De belastingopbrengst dit jaar bedraagt ruim 11 miljoen euro
Belasting kantoor - Je krijgt de belasting aanslag gebaseerd op de eerste toelating. De zomers worden namelijk droger, de buien extremer en de winters natter. Bram en Moos moeten belasting betalen, maar hebben hun geld in de kroeg opgemaakt en thuis hebben ze ook niks waardevols... meer


Belastingschijven is een indeling van het belastbare inkomen in delen.

Belastingschijven

De belastingschijven zijn een indeling van het belastbare inkomen in delen. Dat hoeft inderdaad niet van vandaag op morgen maar wel graag op een dusdanig tijdstip dat in de eerstvolgende Bondsraad van 26 september hierover op een zinnige manier gesproken kan worden. BelastingschijvenIndeling van het belastbare inkomen in delen. De hoogte van de pensioenpremie verschilt per pensioenfonds. Dus in plaats van de hogere belastingschijven aan te passen, indien noodzakelijk, pakt men de laagste schijven aan. Maar het saldo was een verlaging, leidend tot lagere werkloosheid. In plaats dat gepensioneerden mee gaan betalen aan stijgingen vande AOW-premie, gaan ze op termijn de volledige AOW-premie betalen. Niet bepaald onbelangrijk, aangezien de wereld van pensioenen erg in beweging is. De deelname hieraan blijft achter, wat natuurlijk niet zo gek is. Over elk gedeelte wordt een ander precentage belasting geheven. Dit viel niet goed bij de achterban en werd teveel gezien als de opmaat voor een verdere verhoging van de AOW-leeftijd. En nog wat, uiteraard ben ik op de hoogte over de discussie onder de groep gepensieneerden. Hij is als vakauteur verbonden aan meerdere publicaties van Reedbusiness, Kluwer en The Question Library.

Soms getuigt het van groot leiderschap om bij voortschrijdend inzicht een eerder globaal ingenomen standpunt wat genuanceerder te benoemen. Stagflatie is een ongunstige uitruil van inflatie en werkloosheid. Laat ik volstaan met het vermelden van de belangrijkste dingen. Sommige pensioenfondsen hebben een lichte premiedaling aangekondigd. Zou ik die pensioennota toegestuurd kunnen krijgen, dan weet ik waar ik over praat.

Ik snap dan ook niet dat jij durft te stellen dat de achterbannen akkoord zijn gegaan met de fiscalisering van de AOW, zoals in de nota voorgesteld. Het Bestuur informeert elkaar altijd goed over wat we horen en zien. Nou, hiermee kan iedereen vrede hebben die een sociaal hart heeft en de sectorraaad Gepensioneerden was het hiermee ook eens, dus solidair zijn ze zeker. Helder is dat de uitwerking nog wel de nodige aandachtspunten met zich mee brengt en ook de nodige uitlegkunde vereist. Het is daarom terecht een politiek issue en laat daar de discussie en opvattingen plaatsvinden. Toch is het een instrument dat in de toekomst verder uitgebouwd moet worden. Het OESO-dogma is ontstaan als gevolg van een category-mistake. Om Nederland economisch weer koploper in Europa te maken, moet de loon-en inkomstenbelasting voor iedereen omlaag, dienen vier ministeries en 40.