Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt
  


 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

In een klein bedrijf leidt een verstoorde arbeidsrelatie al snel tot ontslag
Ambtenaar ontslag - Onze Ministers zijn gehouden desgevraagd de inlichtingen te verstrekken die de Algemene Rekenkamer voor haar taak nodig acht. Binnen een maand na ontvangst van deze mededeling stelt Onze betrokken Minister de Algemene Rekenkamer in kennis van hetgeen tot opheffing van haar bezwaar kan leiden... meer

De echte oplevering is bepalend voor het constateren van tekortkomingen
Oplevering huis - Politiekeurmerk Veilig Wonen Nieuwbouwģstaat voor een inbraakveilige woning en een sociaal veilige directe woonomgeving. De rechten van de koper zijn in dat geval veel beter geregeld... meer

De regeling wordt uitgevoerd door de belastingdienst
Belasting ziektekosten - Diegenen die gewend zijn om jaarlijks belastingaangifte te doen, kennen ongetwijfeld de mogelijke aftrekpost i. Ik heb nu echt zo'n balletjestype idee bij jonkodebongo. De regeling wordt uitgevoerd door de belastingdienst... meer

Dit betreft 31 procent van alle ondervraagde inleners N=1
Premie be - Zich inspannen in het kader van de besteding van de `vrije tijd'. Onder werknemers ligt dit percentage hoger, namelijk op bijna 85 procent. Een ander voorbeeld is de zeggenschap over arbeidstijden... meer


Belastingdienst weigert SOFI-nr; Slechte informatievoorz.

Belastingdienst weigert SOFI-nr; Slechte informatievoorz. Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet bescherming persoonsgegevens in werking treedt. Nederlanders en niet-Nederlanders die hier legaal verblijven, krijgen het nummer automatisch bij hun geboorte. Zij hoeven die dus niet bij hun patiŽnten op te vragen. Data dieven krijgen gegevens 40 miljoen klanten in handen. De bewering dat privacywetgeving een obstakel is voor het realiseren van maatschappelijk of politiek wenselijk geachte doelstellingen, is veelal misleidend of onjuist. Laptop van Veterans Affairs wordt gestolen met gegevens 26,5 miljoen Amerikaanse veteranen. Zijn baas weigerde echter uit angst voor de arbeidsinspectie. Belastingdienst en is daarom helaas niet publiekelijk beschikbaar. Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij bijbehorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Ontdekking van vertrouwelijke gegevens op gebruikte hardeschijven. Spaarbeleg kan dan uw financiŽle gegevens niet aanleveren bij de Belastingdienst. Zonder twijfel een van de grootste privacy blunders in de geschiedenis, maar er zijn er nog veel meer. De Belastingdienst zorgt er zelf voor dat de juiste gegevens met elkaar gekoppeld worden. Voor rechtsvormen BV, NV, VOF, et cetera is deze regel niet van toepassing. De Belastingdienst kan vervolgens geen totaalbeeld krijgen van uw financiŽle situatie, uw belastinggegevens zijn dan onvolledig. Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. Wanneer u al een bankrekening heeft, hoeft u in principe niets te doen. Active 24 HostingDedicated servers, Online backup, Sharepoint. In Rotterdam en Leiden wordt er daarentegen een vrij informeel gesprek gevoerd. Dit is een navigatie mogelijkheid tussen de Belastingdienst, Douane en Toeslagen. Het wetsvoorstel voorziet in de mogelijkheid dat sommige bepalingen later in werking zullen treden.

Bij de aangifte kon ik me niet identificeren aangezien m'n legitimatie gejat was. Uiteraard behandelen wij uw gegevens vertrouwelijk. Onze Minister van Defensie met het oog op de uitvoering van de Kaderwet militaire pensioenen. Belastingdienst opgestelde regeling en hoe deze toegepast dient te worden.