Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt

 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

De belastingvrije som is de laatste jaren flink gestegen
Belasting invullen - Deze regeling houdt in dat je netto salaris het bruto bedrag benadert omdat je dan vrijwel geen belasting betaalt. Op elk moment van het jaar kunt u doorgeven dat u geen zorgtoeslag meer wilt ontvangen... meer

De kantorenmarkt van Brussel is een markt met twee gezichten
Dividendrendement Beurs Brussel - Het kerngetal dat aangeeft hoe de rente zich verhoudt tot dividendrendement. De afgelopen jaren behaalden vastgoedfondsen fantastische rendementen. Het op de effectenbeurs introduceren van een onderneming of instelling... meer

De franchise is in gewoon Nederlands een premievrij deel van het salaris
Netto salaris berekenen - In het programma kan het aantal SV-dagen worden ingegeven waarmee Salarisproforma rekening zal houden. Forceer niets als het niet lukt om een akkoord te bereiken. Na het invullen van een vragenlijst vergelijkt de Salariswijzer uw inkomen met dat vananderen met inachtneming van ervaringsjaren, leeftijd, regio en de sector waarin uwerkzaam bent... meer


Brand verzekering - .. meer


Belastingdienst en vanwege zekerheden voor de stille vennoot.

Een pfp is erg nuttig, ook voordat je aan een eigen bedrijf begint. Stukken betreffende de overdracht van eigendom van een pand aan de zuidzijde van de Rozengracht De Klarenbeek, later nr. Plannen en budgetten voor verkoop binnenland, export, investeringen, productie, exploitatie, stafdiensten.

Voor 16 en 17 jarigen gelden dezelfde egels als voor volwassenen. Stukken betreffende de overname in 1967 van de distileerderij Sevenstern te Dieren. Correspondentie van secretariaat inzake de toezending van afschriften van vennootschapakten. Stukken betreffende de inschrijving bij het Productschap voor Gedistilleerde Dranken.

Overeenkomsten en vergunningen voor de productie van mout door Branderij De Koning te Schiedam en de verkoop van aandelen aan Bols. Stukken betreffende de verwerving van het eigendom van een pand in de Rozenstraat voorheen 34 door Sara Sophia Bols. Met notulen van vergaderingen en toelichtingen op de agenda. Accountantsrapport betreffende aantekeningen bij de raming van kosten en besparingen bij een centrale inkoop en een centraal magazijn.

Resultaten van het eerste halfjaar en prognose voor het tweede halfjaar. Afgelegde bladen uit diverse stookboeken met niet meer in productie zijnde dranken. Stukken betreffende de verwerving van het eigendom van een pand in de Rozenstraat 92. Stukken betreffende het eigendom van de houtzaagmolen De Eenhoorn aan het Schapenveld.

Vergunning tot het in dienst nemen van vrouwelijk personeel in de winkel Pijlsteeg 31. De voorschriften worden bepaald door de gemeente op advies van de brandweer. Stukken betreffende de jaarrekeningen en overname van Vieille Cure SA. Je moet van een werknemer een kopie van een legitimatiebewijs bewaren. Accountantsrapport betreffende het verbruik van brandy onder Europese mannen in Zuid-Afrika. Stukken betreffende de vaststelling van de omvang van het geplaatst aandelenkapitaal van de vennootschap. Ondernemers hoeven dat niet op te volgen, maar het is wel raadzaam. Reclamedrukwerk, displays en knipsels van advertenties van produkten en verkoopacties van Bols en dochterbedrijven. Grootboeken van Tonnay Charante in Frankrijk en opgemaakt te Amsterdam. Stukken betreffende de rapporten uitgebracht door J.