Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt

 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

Ook heb ik geen Belgische papieren bij de bromfiets
Bromfiets schouwen - Ik heb na 1 september een nieuwe bromfiets gekocht. Neem eens een kijkje in onze showroom, of bekijk nu direct ons aanbod in nieuwe en gebruikte scooters en brommers. Alle bromfietsen die minstens 25 jaar oud zijn en waarbij debestuurder aantoonbaar beschikt over een ander motorvoertuig voor dagelijks gebruik... meer

Pas in het vijfde jaar wordt wel naar een gemiddelde inkomen gekeken
Belastbaar inkomen - Aftrekposten die rechtstreeks te maken hebben met inkomsten in een box, verminderen het inkomen in die box. Als u een lening bent aangegaan voor de aanschaf van de eigen woning, kunt u de betaalde rente aftrekken van de inkomsten uit de woning... meer

Daarnaast beschikt het kadaster ook over bijzondere fotocollecties
Kadaster - Voor het Kadaster geldt, net als voor de GBA, dat het eigenlijk al werkt als een basisregistratie. Per sectie zijn de percelen telkens vanaf 1 genummerd. Verder zorgt u ervoor dat het Kadaster een bewijsstuk krijgt, waaruit blijkt dat voornoemd persoon bevoegd is om als notaris, dan wel waarnemend notaris op te treden... meer

Bereken hoeveel wegenbelasting u per jaar moet betalen voor uw auto
Bereken wegenbelasting - .. meer


Amstel' s Oudheid of Gedenkwaardigheden van Amsterdam, deel 2.

Spaarbank Amsterdam Singel

Een jaar later sloot ook de Nutsspaarbank Spanbroek zich bij de Hoornse Spaarbank aan. Stukken betreffende de aanleg van een waterafvoer op het perceel van het kantoorgebouw. Beeld van een Amsterdams grachtenhuis uit de 18de eeuw. Processen-verbaal van vernietiging van archiefbescheiden van de bank. Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende het beheer van het reservekapitaal van de Hulpbank te Hoorn bij de Spaarbank te Hoorn. Gekleurde plattegrond eertijds als bijlage tijdschrift voor volkshuisvesting en stedebouw. In de nacht van 26 op 27 april 1943 werd het huis aan het Singel 548 door een neerstortend Engels vliegtuig verwoest. Receptiealbum met handtekeningen van de bezoekers ter gelegenheid van de heropening van het hoofdkantoor van de Nutsspaarbank voor de Zaanstreek. Handleiding bij een diapresentatie over de geschiedenis van de bank. Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende spaarrekeningen. De ongelukkige levensbeschryving van een Amsterdammer.

Statuten voor de spaarbank van de vereeniging 'Het plaatselijk nut'. Sijmons ontwierpen wij het interieur voor de Stichting Toezicht Effectenverkeer. In 1966 ging de bank een fusie aan met de Nutsspaarbank te Zaandam, vanaf dan Nutsspaarbank voor de Zaanstreek. Uittreksel van het huishoudelijk reglement betreffende de artikelen 31-51 inzake de inbrengers. Onderzoekingen over de economische en sociale ontwikkeling van Amsterdam gedurende de 16de en het eerste kwart der 17de eeuw. Regeling betreffende de aanstelling en de tractementen van de boekhouders. Het grote succes van de Rijkspostspaarbank en de Boerenleenbanken noopten de spaarbanken tot modernisering en samenwerking. Stukken betreffende de sponsoring van de marathon van Amsterdam 1980.

Dagboek van de opzichter van de bouw van het nieuwe hoofdkantoor aan het Singel. Brochure betreffende de ingebruikname van de nieuwe telefooncentrale. Foto's van de voorgevel en het interieur van het nieuwe hoofdkantoor aan het Singel. Doorslagen van uitgaande brieven, op naam van geadresseerde geordend. Verslag van het overleg met de Stad Radio Amsterdam betreffende de eventueel te plaatsen radiostudio in het hoofdkantoor van bank. Kennisgeving van de commissarissen aan de inbrengers en belanghebbenden betreffende het aantal in omloop zijnde livretten, het bedrag van inlage en terugbetaling en de rentevergoeding. Stukken betreffende de wijziging van de statuten van de Vereeniging tot oprichting en instandhouding der Spaarbank te Hoorn, goedgekeurd bij K.

Onder Amsterdamsche Humanisten hun opkomst en bloei in de 16e eeuwsche stad. Stukken betreffende de organisatie van de festiviteiten ter gelegenheid van het bereiken van een spaartegoed van 500 miljoen gulden. Stukken betreffende de overdracht van kantoor Weesp aan de Bondsspaarbank voor Midden en Oost Nederland. De onthulling van het Sarphati-Monument, 15 juli 1886. Correspondentie met de Nederlandse Spaarbankbond en de daaraan gelieerde instellingen. Als er genoeg binnenkomt, kan Killiam zijn levenswerk voortzetten. Correspondentie met het Departement Hoorn van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen betreffende wijziging van de reglementen van de Spaarbank. Stukken betreffende het informeren van clienten inzake de verbouwing van het kantoor aan de Uiterwaardenstraat te Amsterdam. Agenda's notulen en bijlagen van de commissie van belegging.