Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt

 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

Ook heb ik geen Belgische papieren bij de bromfiets
Bromfiets schouwen - Ik heb na 1 september een nieuwe bromfiets gekocht. Neem eens een kijkje in onze showroom, of bekijk nu direct ons aanbod in nieuwe en gebruikte scooters en brommers. Alle bromfietsen die minstens 25 jaar oud zijn en waarbij debestuurder aantoonbaar beschikt over een ander motorvoertuig voor dagelijks gebruik... meer

Pas in het vijfde jaar wordt wel naar een gemiddelde inkomen gekeken
Belastbaar inkomen - Aftrekposten die rechtstreeks te maken hebben met inkomsten in een box, verminderen het inkomen in die box. Als u een lening bent aangegaan voor de aanschaf van de eigen woning, kunt u de betaalde rente aftrekken van de inkomsten uit de woning... meer

Daarnaast beschikt het kadaster ook over bijzondere fotocollecties
Kadaster - Voor het Kadaster geldt, net als voor de GBA, dat het eigenlijk al werkt als een basisregistratie. Per sectie zijn de percelen telkens vanaf 1 genummerd. Verder zorgt u ervoor dat het Kadaster een bewijsstuk krijgt, waaruit blijkt dat voornoemd persoon bevoegd is om als notaris, dan wel waarnemend notaris op te treden... meer

Bereken hoeveel wegenbelasting u per jaar moet betalen voor uw auto
Bereken wegenbelasting - .. meer


Als men een overtreder vindt wordt zondermeer procesverbaal opgemaakt.

Belasting Kantoor In Geel

Bovendien is het de bedoeling binnenkort met een publicatie te komen. Zoals u weet is de toekomstige groei van de economie van groot belang voor het koersniveau van de beurs. Ook in zijn speech ging hij in op de duurzame kwaliteiten van de binnenvaart.

Voor de natuur is een korte piek in de winter ook erg goed. Overijssel, en door het waterschap Reest en Wieden. Ook in de ons omringende landen zullen soortgelijke maatregelen getroffen worden. Dennis Brugman is waterjournalist voor het tijdschrift Te Water. De milieuprestaties van het vervoer spelen een grote rol in het politieke debat, zowel Europees als nationaal. Met dit duurzame energieproject kan Reest en Wieden jaarlijks 285. Zo niet, dan ontvangt de overtreder een mededeling bestuursdwang. In het gebied van het waterschap liggen veel wegsloten.

Eeuwenlang hielden wij het water met dijken en gemalen in toom. Voor de overtreder heeft dat veel extra kosten tot gevolg. Voor de aanslag gebouwd is de maatstaf de waarde van de woning of bedrijfspand. Eerst is het gebouw een rijksmonument gerestaureerd. Het vervoer van goederen over de binnenwateren is een goed voorbeeld van hoe duurzaamheid en groeiende mobiliteit samen kunnen gaan. Wieden heeft oliekerende schermen en absorptiedoeken er om heen gelegd. De bel is in tegenstelling tot de meeste scheepsbellen niet van brons doch van staal.

De schouw is in advertenties tijdig bekend gemaakt. Het onderhoud van de wegsloten was aanmerkelijk beter dan voorgaande jaren. Grontmij Noord Nederland en Lettinga Associates Foundation. Overijssel zijn drijflagen van blauwalgen waargenomen. Vooral in de haven van Oldemarkt komen veel blauwwieren voor. De reservepositie van het waterschap is op een behoorlijk peil. De ondertekening van de overeenkomst in Spier is om 16.

Boersma is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hij heeft een diameter van 50 centimeter en een hoogte van 54 centimeter. Kort gezegd houdt dit voorstel in dat het grijze kenteken voor ondernemers en gehandicapten in grote lijnen behouden zal blijven. Dan krijgt men twee weken de tijd om dit onderhoud alsnog uit te voeren. Binnen deze grenzen wordt er geen water uitgemalen of ingelaten. Nederland blijft het belangrijk om alert te blijven.