Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt

 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

Ook heb ik geen Belgische papieren bij de bromfiets
Bromfiets schouwen - Ik heb na 1 september een nieuwe bromfiets gekocht. Neem eens een kijkje in onze showroom, of bekijk nu direct ons aanbod in nieuwe en gebruikte scooters en brommers. Alle bromfietsen die minstens 25 jaar oud zijn en waarbij debestuurder aantoonbaar beschikt over een ander motorvoertuig voor dagelijks gebruik... meer

Pas in het vijfde jaar wordt wel naar een gemiddelde inkomen gekeken
Belastbaar inkomen - Aftrekposten die rechtstreeks te maken hebben met inkomsten in een box, verminderen het inkomen in die box. Als u een lening bent aangegaan voor de aanschaf van de eigen woning, kunt u de betaalde rente aftrekken van de inkomsten uit de woning... meer

Daarnaast beschikt het kadaster ook over bijzondere fotocollecties
Kadaster - Voor het Kadaster geldt, net als voor de GBA, dat het eigenlijk al werkt als een basisregistratie. Per sectie zijn de percelen telkens vanaf 1 genummerd. Verder zorgt u ervoor dat het Kadaster een bewijsstuk krijgt, waaruit blijkt dat voornoemd persoon bevoegd is om als notaris, dan wel waarnemend notaris op te treden... meer

Bereken hoeveel wegenbelasting u per jaar moet betalen voor uw auto
Bereken wegenbelasting - .. meer


Als er geen aangifte wordt gedaan, kan de Belastingdienst een boete opleggen.

Aangifte Successierechten Tarieven

In deze aangifte moet een overzicht worden gegeven van alle bezittingen en schulden van de nalatenschap en ook van polissen en pensioenrechten. Voor beneficiaire aanvaarding of voor verwerping dient een verklaring door de erfgenaam te worden afgelegd bij de griffie van de rechtbank. Als er geen aangifte wordt gedaan, kan de Belastingdienst een boete opleggen. Dit is alleen mogelijk als er sprake is van gescheiden vermogens.

Dus staat de Belastingdienst ook te dringen bij uw erfgenamen om belasting successierechten te heffen over hun erfenis. Een verklaring van erfrecht moet door een notaris worden opgesteld. Binnen 8 maanden na het overlijden moet de aangifte voor het successierecht worden ingediend bij de belastingdienst. De fiscus is er altijd bij als er wat te halen valt, ongeacht de trieste omstandigheden. Enige tijd na het indienen van de aangifte wordt door de belastingdienst een aanslag opgelegd behoudens eventuele vrijstellingen, die vervolgens binnen 2 maanden moet worden betaald.

Heldoorn Eggels notarissen kan de aangifte voor u verzorgen. Het testament kan ook een langstlevende regeling inhouden. Ook kunnen wij daarbij de door u te betalen successierechten begroten, zodat u weet waar u ongeveer aan toe bent. Indien de overledene een testament heeft gemaakt, zal dit moeten worden uitgevoerd. Gedurende een periode van drie maanden na het overlijden kunnen de erfgenamen niet worden aangesproken door schuldeisers. Gedurende deze termijn mogen de erfgenamen zich beraden over de uit te brengen keuze, mits zij geen daden van zuivere aanvaarding hebben verricht. Puck zit de hele dag aan het voeteneind van het bed van Josee van Beers 15 uit Venlo. De afwikkeling van de nalatenschap waaronder wordt begrepen het betalen van de schulden van de nalatenschap en de uitvoering van een eventueel testament van de overledene behoort tot de taak van de erfgenamen. Dit betekent, dat de erfgenamen niet met hun gehele vermogen aansprakelijk zijn voor de schulden van de nalatenschap. Alleen de bezittingen die tot de nalatenschap behoren dienen de schuldeisers tot verhaal. Het testament kan bijvoorbeeld inhouden dat aan bepaalde personen of instellingen geldsommen of bepaalde spullen moeten worden uitgekeerd.