Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt

 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

Ook heb ik geen Belgische papieren bij de bromfiets
Bromfiets schouwen - Ik heb na 1 september een nieuwe bromfiets gekocht. Neem eens een kijkje in onze showroom, of bekijk nu direct ons aanbod in nieuwe en gebruikte scooters en brommers. Alle bromfietsen die minstens 25 jaar oud zijn en waarbij debestuurder aantoonbaar beschikt over een ander motorvoertuig voor dagelijks gebruik... meer

Pas in het vijfde jaar wordt wel naar een gemiddelde inkomen gekeken
Belastbaar inkomen - Aftrekposten die rechtstreeks te maken hebben met inkomsten in een box, verminderen het inkomen in die box. Als u een lening bent aangegaan voor de aanschaf van de eigen woning, kunt u de betaalde rente aftrekken van de inkomsten uit de woning... meer

Daarnaast beschikt het kadaster ook over bijzondere fotocollecties
Kadaster - Voor het Kadaster geldt, net als voor de GBA, dat het eigenlijk al werkt als een basisregistratie. Per sectie zijn de percelen telkens vanaf 1 genummerd. Verder zorgt u ervoor dat het Kadaster een bewijsstuk krijgt, waaruit blijkt dat voornoemd persoon bevoegd is om als notaris, dan wel waarnemend notaris op te treden... meer

Bereken hoeveel wegenbelasting u per jaar moet betalen voor uw auto
Bereken wegenbelasting - .. meer


Als daar nul staat wordt er geen loonbelasting ingehouden.

Bereken Sv Loon

Bij de heffingsgegevens op tabblad SV-dagen moet het juiste aantal uren per week zijn opgegeven. Uiteraard kunt u voor vragen ook terecht bij de CBM. Het brutoloon moet in de vaste heffingen worden aangepast. Het percentage bijzondere beloning wordt via een keuzelijst ingegeven. Bij het berekenen van pensioenpremies wordt er geen rekening wordt gehouden met overwerk. Ik heb voor de pensioenpremie een afwijkende rekenregel ingevoerd. In het programma kan het aantal SV-dagen worden ingegeven waarmee Salarisproforma rekening zal houden. Deze optie is vooral van belang voor berekeningen die vanuit de kostprijs worden gemaakt. Per soort kan tevens worden aangegeven of het bedrag in het netto salaris is inbegrepen. De voordeelregel wordt alleen toegepast als het daadwerkelijk voordeliger voor de werknemer is.

In de derde plaats krijgt de werknemer belang bij een juiste hoogte van het premieloon. Herstellen kan alleen via terugboeken en opnieuw boeken. Berekeningen over zowel het normale tabeltarief als voor berekeningen voor beloningen die in de regel slechts eenmaal worden verstrekt Bijzonder tabel tarief kunnen worden gemaakt.

Als het vakantiegeld niet door het programma is opgebouwd en u wilt het vakantiegeld uitbetalen dan moet u gebruikmaken van een nieuwe looncomponent in het specificatiescherm kolom 3 of 9. De onbelaste vergoeding wordt dan in de kosten mee genomen. Voor het bepalen van de juiste inhouding loonheffing moet worden opgegeven in welk jaar de werknemer is geboren. De ene keer wordt hij wel meegenomen de ander keer weer niet.

Het programma houd rekening met de maximale SV-dagen in het kalenderjaar. Het programma kent alle door de belastingdienst gedefinieerde herleidingsregels. Via submenu Correctie opgebouwd vakantiegeld, menu Werknemer kunt u het bedrag op de loonstrook aangepassen. Alleen op deze manier bereikt een medewerker echt het gewenste uitkeringsniveau. Dit kan als gevolg hebben dat er steeds een ander nettoloon uit komt. Afhankelijk van de regeling kan rekening worden gehouden met het parttime percentage. Bij werknemersgegevens op tabblad loongegevens moet bij jaarloon loonbelasting het juiste bedrag staan. Voor berekeningen met Duitse premies kan rekening worden gehouden met de percentages die gelden voor zowel West als Oost Duitsland.

Op de loonstrook wordt aangegeven dat de voordeelregel is toegepast. De uitkeringsystemen van de uvi's bepalen recht, duur en hoogte. Dit past uitstekend in de gedachtengang van verzekerd loon naast belastbaar loon. Deze wet leidt regelmatig tot hilarische situaties. Ik wil via proforma een Netto-bruto berekening maken. In het programma kunnen 4 soorten regelingen worden gedefinieerd. Bij dergelijke Salary-split berekeningen wordt rekening gehouden met Nederlandse belasting, en de buitenlandse premies. Salarisproforma is voor dergelijke werknemers uitermate geschikt om proforma berekeningen te maken. Wellicht staat ergens anders de vorige versie met alle werknemers.