Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt

 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

Ook heb ik geen Belgische papieren bij de bromfiets
Bromfiets schouwen - Ik heb na 1 september een nieuwe bromfiets gekocht. Neem eens een kijkje in onze showroom, of bekijk nu direct ons aanbod in nieuwe en gebruikte scooters en brommers. Alle bromfietsen die minstens 25 jaar oud zijn en waarbij debestuurder aantoonbaar beschikt over een ander motorvoertuig voor dagelijks gebruik... meer

Pas in het vijfde jaar wordt wel naar een gemiddelde inkomen gekeken
Belastbaar inkomen - Aftrekposten die rechtstreeks te maken hebben met inkomsten in een box, verminderen het inkomen in die box. Als u een lening bent aangegaan voor de aanschaf van de eigen woning, kunt u de betaalde rente aftrekken van de inkomsten uit de woning... meer

Daarnaast beschikt het kadaster ook over bijzondere fotocollecties
Kadaster - Voor het Kadaster geldt, net als voor de GBA, dat het eigenlijk al werkt als een basisregistratie. Per sectie zijn de percelen telkens vanaf 1 genummerd. Verder zorgt u ervoor dat het Kadaster een bewijsstuk krijgt, waaruit blijkt dat voornoemd persoon bevoegd is om als notaris, dan wel waarnemend notaris op te treden... meer

Bereken hoeveel wegenbelasting u per jaar moet betalen voor uw auto
Bereken wegenbelasting - .. meer


Alle uitgepakte zaken meteen op eventuele verhuisschade controleren.

Belasting Huis Ouder Als 15 Jaar

Vraag uw Erkende Verhuizer om advies als u ergens mee zit. Koopsubsidie wordt toegekend bij de aankoop van een woning of een woonwagen met standplaats. Brandbare of op andere manier gevaarlijke stoffen apart houden. Daarnaast gelden er nog enkele aanvullende voorwaarden. In de onderstaande tabel vindt u een overzicht van de geldende bedragen. Wilt u weten hoeveel koopsubsidie u kunt ontvangen, maak een proefberekening. Hierboven kunt u geen gebruik maken van de rentekorting.

Alles inpakken, wat u beslist niet op het laatste moment nodig hebt. Mocht uit de berekening blijken dat u meer subsidie nodig hebt dan het maximum, dan ontvangt u geen koopsubsidie. Hierdoor kom ik niet in aanmerking voor koopsubsidie. Wat dat in de praktijk betekent, met name voor Box I, leest u hieronder. Welke grenzen dat zijn hangt af van uw gezinssituatie. De koop van een woning is vaak aan voorwaarden gebonden. Bij eventuele erfpacht mag u de grondwaarde niet van de WOZ-waarde aftrekken, omdat u de erfpacht al mag aftrekken.

Koopsubsidie is een maandelijkse tegemoetkoming in de hypotheeklasten. Om in aanmerking te komen voor koopsubsidie moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Spiegels en schilderijen niet inpakken, de Verhuizer weet er raad mee. De totale kosten van de woning mogen niet hoger zijn dan Ä123. Ook is het belangrijk dat u uw weg weet op de obligatiemarkt. Die beginnen immers met een eigenwoningreserve van 0 euro.

Ook deze moet worden aangevraagd en ook dat kost tijd. Vraag uw Erkende verhuizer hoe u het beste breekbare spullen kunt inpakken. Reserve wordt dan verlaagd met het bedrag waarvoor u gaat verbouwen. Voor de eerste eigen woning is Box I van toepassing, omdat daar het inkomen uit werk en wonen in belast wordt. Overleg het inpakken in ieder geval met uw Erkende Verhuizer. Hoogte, breedte en lengtematen, van alle kamers en andere ruimte. Afstand van deuren tot de hoeken van de muur, waar ze in zitten. De laatste ophaaldag van de gemeentereiniging gebruiken om alles mee te geven wat nog kwijt moet.

Wordt die datum niet gehaald, dan gaat de koop niet door. De aanvraagprocedure voor koopsubsidie duurt ongeveer twee weken. Indien uw nieuwe hypotheek hoger is, zal het meerdere opgegeven moeten worden in Box 3. Dat rapport wordt opgemaakt door een beŽdigd taxateur of makelaar.