Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt

 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

Ook heb ik geen Belgische papieren bij de bromfiets
Bromfiets schouwen - Ik heb na 1 september een nieuwe bromfiets gekocht. Neem eens een kijkje in onze showroom, of bekijk nu direct ons aanbod in nieuwe en gebruikte scooters en brommers. Alle bromfietsen die minstens 25 jaar oud zijn en waarbij debestuurder aantoonbaar beschikt over een ander motorvoertuig voor dagelijks gebruik... meer

Pas in het vijfde jaar wordt wel naar een gemiddelde inkomen gekeken
Belastbaar inkomen - Aftrekposten die rechtstreeks te maken hebben met inkomsten in een box, verminderen het inkomen in die box. Als u een lening bent aangegaan voor de aanschaf van de eigen woning, kunt u de betaalde rente aftrekken van de inkomsten uit de woning... meer

Daarnaast beschikt het kadaster ook over bijzondere fotocollecties
Kadaster - Voor het Kadaster geldt, net als voor de GBA, dat het eigenlijk al werkt als een basisregistratie. Per sectie zijn de percelen telkens vanaf 1 genummerd. Verder zorgt u ervoor dat het Kadaster een bewijsstuk krijgt, waaruit blijkt dat voornoemd persoon bevoegd is om als notaris, dan wel waarnemend notaris op te treden... meer

Bereken hoeveel wegenbelasting u per jaar moet betalen voor uw auto
Bereken wegenbelasting - .. meer


Alle leden van een gezin met een jaarinkomen tussen 14.

Jaarinkomen

Alle leden van een gezin met een jaarinkomen tussen 30. Het bestuur bezorgt de Regering het advies van de plenaire vergadering. Alle leden van een gezin met een jaarinkomen vanaf 38. De tegemoetkoming kan worden toegekend door toedoen van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. Alle leden van een gezin met een jaarinkomen tussen 22. De bestemming als middelgrote woning moet ten minste dertig jaar behouden worden. Alle leden van een gezin met een jaarinkomen tussen 14.

Een ander opvallend feit uit het rapport van de NZa is het harde oordeel over het systeem van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten AWBZ, waaronder ook de thuiszorg valt. Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken,B. Ze hebben de ruimste bevoegdheden om hun opdracht uit te voeren. Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling,Th. Controleer de gegevens die op de attesten zijn vermeld.

De Regering kan het Fonds machtigen leningen aan te gaan die door het Gewest gewaarborgd worden. Na afloop van de termijn wordt het advies geacht gunstig te zijn. Het totale remgeld van het gezin mag niet hoger zijn dan 650 euro. De raad van bestuur kan de Regering voorstellen doen i. Het Gewest komt tegemoet in de kosten voor de aankoop en de sloping van het gebouw. De gemaakte kosten moeten door de drager van zakelijke rechten worden terugbetaald. De Regering beslist binnen drie maanden na ontvangst van het beroep.

Een aantal maatschappijen heeft meteen maatregelen genomen. FinanciŽn en Departementale boekhouding en Inspectie van financiŽn. De raad van bestuur wijst een voorzitter en drie ondervoorzitters uit zijn midden aan. Ik lijd aan een ernstige, frequente of chronische ziekte. De consument staat niet centraal, terwijl dat wel de bedoeling is. In tweede instantie kan een dergelijk agentschap woningen huren en ze verder onderverhuren. Binnen enkele seconden wordt u automatisch omgeleid naar de startpagina.